Muslimske interesseorganisationer i Danmark - Værdifulde samtalepartnere for den offentlige forvaltning

Iben Helqvist

Student thesis: Master thesis

Abstract

Hvorfor har muslimske interesseorganisationer svært ved at etablere sig som samtalepartner for det offentlige Danmark? Ud fra interviews med embedsmænd ansat i Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Københavns Kommune konkluderes, at Integrationsministeriet og Københavns Kommune efterspørger den viden, de muslimske interesseorganisationer kan levere. Samtidig ønsker forvaltningen dog ikke at indgå tæt samarbejde med organisationerne. Dette paradoks er et resultat af en polariseret politisk debat om islam i Danmark, samt at de muslimske organisationers legitimitet i nogle tilfælde betvivles. Muslimernes Fællesråd og Demokratiske Muslimer bruges som cases til at eksemplificere danske muslimske interesseorganisationer. På baggrund af interviews med repræsentanter for disse organisationer konkluderes, at organisationerne mangler administrative såvel som økonomiske ressourcer for at kunne etablere sig som stærke interesseorganisationer. Samtidig konkluderes, at Demokratiske Muslimer aldrig har formået at transformere sig fra at være en bevægelse som reagerede på Muhammed-tegningerne til at blive en etableret forening med fælles mærkesager. Derfor er organisationen internt splittet og handlingslammet. Muslimernes Fællesråd har derimod formået at etablere sig som kollektiv aktør med en samlet organisatorisk identitet. Denne identitet bliver dog udfordret udefra, ved at der bliver sat spørgsmålstegn ved rådets troværdighed. Endvidere konkluderes, at de muslimske interesseorganisationer mangler politisk tæft og erfaring med at agere på det politiske niveau, mens medlemmerne af bestyrelserne ikke mangler netværk, som kan hjælpe dem med at tilegne sig disse evner. Det anskueliggøres, at de væsentligste barrierer for, at muslimske interesseorganisationer kan etablere sig som samtalepartnere for det offentlige Danmark, er organisationernes manglende administrativ kapacitet og økonomiske ressourcer samt den sekulære politiske kultur og det politiske fokus på islam og muslimer, der skaber vanskelige og krævende arbejdsvilkår for forvaltningen, når den arbejder sammen med muslimske organisationer, ligesom det skaber et følsomt politisk miljø for organisationerne at operere i.

EducationsAdministration, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date10 Oct 2009
SupervisorsKaren Sjørup

Keywords

 • Social kapital
 • Kulturel kapital
 • Høringssvar
 • Putnam
 • Bourdieu
 • Scharpf
 • Muslimernes Fællesråd
 • Interesseorganisation
 • Muslimsk interesseorganisation
 • Islam i Danmark
 • Muslimske organisationer
 • Demokratiske Muslimer