mogalus - en internetsøgemaskine

Christian Bohr-Halling, John Elbek Basbous & Nikolaj Alstrøm Christiansen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt er lavet under modul 1 på Datalogi, Roskilde Universitetscenter. Dette modul har programmering som omdrejningspunkt. Projektet omhandler udvikling af en internetsøgemaskine prototype i Java. Ud fra et kort litteraturstudie om søgemaskiner udvikler vi en internetsøgemaskine bestående af en sidehenter, sidebehandler, database samt et webinterface. Vi opstiller en række krav, prototypen skal opfylde. Vi konkluderer ved en afprøvning, der tager udgangspunkt i disse krav, at prototypen fungerer tilfredstillende.

EducationsComputer Science, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004

Keywords

  • søgemaskine
  • internet