Mobning på arbejdspladsen: Set i forhold til definition, målemetode og kulturelle forskelle

Asma Jarb, Tannie Rosenørn Andersen & Christina Hansen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet Mobning på arbejdspladsen søger at kortlægge hvorfor der ses en stor forskel i undersøgelser om mobning på arbejdspladsen mellem USA og Norden. I rapporten undersøges målemetoderne NAQ, LIPT og definitionerne af mobning på arbejdspladsen. Derudover undersøges om der er en kulturel sammenhæng mellem mobning i USA og i Norden. Dette gøres ved brugen af Geert Hofstedes kulturteori og undersøgelser af mobning på arbejdspladsen fra USA, Finland og Norge. Sammenligningen af de empiriske undersøgelser viste at USA har den højeste forekomst af mobning på arbejdspladsen. Redegørelsen, empirien og analysen viste at ved brugen af den subjektivmetode fås en lavere mobningsrate, end når man bruger en quasiobjektiv metode. Analysen af undersøgelserne ud fra Hofstedes kulturteori fortalte at USA har en høj magtdistance, de er mere individuelle, er mere maskuline, har en svag usikkerhedsundvigelse og en kortsigtet livsorientering i forhold til Finland og Norge, hvilket tydeligt viser at kulturen har indflydelse på mobningsraten i USA og Norden.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date16 Jan 2009
SupervisorsArne Poulsen

Keywords

  • Mobnig på arbejdspladsen
  • Geert Hofstede
  • Kulturelle forskelle
  • definition og målemetode