Miscommunication: The Components of Misunderstandings

Clara Boysen, Sofie Georgia Hugger Paxevanos, Mollie Theilgaard Christensen, Samir Ezzaaf, Jannik Vedel Nørgaard Nielsen & Malene Bille-Grønning

Student thesis: Basic Project

Abstract

Dette projekt bestræber sig på at undersøge, hvordan der opstår miskommunikation mellem deltagere i tv-programmet Gift ved første blik, for herudfra at kunne opstille generelle hypoteser for miskommunikation mellem mennesker. Med udgangspunkt i teorierne om sproghandlinger, sproglig høflighed og kulturelle scripts, der beskæftiger sig med sproglig interaktion, undersøges hvilke mekanismer, der gør sig gældende for at kommunikationen mislykkes i en given kontekst.
Projektet konkluderer, at der er elementer i alle tre teorier, der er afgørende for, at misforståelser og miskommunikation opstår. Når betingelserne for vellykkethed og forståelighed i en sproghandling ikke opfyldes, skaber deltagerne yderligere rum for miskommunikation og misforståelser. Den høflighedsstrategi deltagerne benytter sig af, har betydning for om kommunikationen mellem dem lykkes eller mislykkes. Afslutningsvis konkluderer projektet at prioriteringen af scripts hos deltagerne i givne situationer, også er afgørende for at der opstår misforståelser og miskommunikation mellem dem.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date16 Dec 2019
Number of pages57
SupervisorsCarsten Levisen