Mindfulness i Microsoft – Et kvalitativt studie af mindfulness og den interne kommunikation

Sanne Westergaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Dette speciale undersøger, på kvalitativ vis, om der er en sammenhæng mellem mindfulness forløbet, som de ansatte i Microsoft deltog i, og den interne kommunikation? Specialet belyser ligeledes medarbejdernes oplevelse af sammenhængen mellem mindfulness og deres arbejdsindsats, trivsel og evne til at håndtere stress. Den første del af specialet fokuserer på Carl Otto Scharmers Teori U i et kommunikativt perspektiv, for at derpå at se på sammenhængen mellem Teori U og mindfulness. Jeg anvender desuden Edgar Scheins kulturanalyse, for at undersøge Microsofts kultur, for dermed lettere at kunne se om der er en sammenhæng mellem mindfulness og den interne kommunikation. I anden del ser jeg på case virksomheden Microsoft, udvælgelsen af interview personer og med udgangspunkt i det empiriske materiale, definerer jeg empiriske temaer. I denne del analyseres og diskuteres det empiriske materiale ud fra Teori U. Min undersøgelse viser, at der er en sammenhæng mellem mindfulness forløbet og den interne kommunikation. Den fænomenologiske tilgang bidrager desuden til at jeg også finder en sammenhæng til arbejdstrivsel, og lang række empiriske undertemaer belyser hvad interview personerne oplever af forandringer, hvor jeg inddrager Scharmers begreber omkring ”downloading” m.v. Endvidere behandler specialet vanskelighederne ved at isolere sammenhængen mellem et mindfulness forløb og den interne kommunikation, hvor kommunikation diskuteres og forklares som en del af en kontekst.

EducationsCommunication Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Jan 2016

Keywords

 • Arbejdstrivsel
 • Meditation
 • Generaliserbarhed
 • HR
 • Mindfulness
 • Potential Project
 • Gadamer
 • Stress
 • Flow
 • Otto Scharmer
 • Casestudy
 • Kvale
 • Microsoft
 • Kulturanalyse
 • Fredslund
 • Edgar Schein
 • Teori U
 • Kommunikation
 • Fænomenologi
 • Communication