Medløbere eller modrum? - En refleksion over danske NGO'ers rolle på den udviklingspolitiske arena.

Line Kærsager

Student thesis: Master thesis

Abstract

Målet med specialet er at bidrage til diskussionen af NGO'ers nutidige såvel som fremtidige rolle på den udviklingspolitiske og -strategiske arena, med empirisk nedslag i den danske kontekst. Udgangspunktet er en refleksion over udviklingsverdenen som et diskursivt eller narrativt felt, med vægt på diskussionen af NGO'ers rolle på den udviklingspolitiske arena og afdækningen af de forestillinger og fortællinger, der konvergerer i skabelsen af den dominerende forestilling om udvikling og samtidig ligger til grund for den eksisterende ide om NGO'er og dermed danner fundamentet for NGO'ers placering som en central del af den eksisterende udviklingspolitiske ligning. Denne refleksion danner samtidig det teoretiske bagtæppe for en analyse af NGO'ers handlemuligheder og eksistensbetingelser indenfor den danske udviklingspolitiske kontekst og for udforskningen af deres mulige rolle som politiske modrum, som alternativer til den statsligt sanktionerede forestilling om udvikling.

EducationsInternational Development Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
Supervisors[No Value] Secher & Henrik Secher Marcussen

Keywords

  • udviklingspolitik
  • NGO'er
  • udviklingsdiskurs