Medier i Konflikt - En diskursanalyse af den britiske mediedækning af Suezkrisen

Romeo Silviu Dinca, Jakob Houmann Mortensen, Solveig Wisbech Poulsen, Louise Kronborg Sørensen & Tine Linde Sørensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt undersøger hvorledes Suezkrisen i 1956 blev italesat af de britiske medier. Dette gøres med udgangspunkt i dels en forståelse for krisens samtidige historiske kontekst, den britiske mediestruktur, samt det to udvalgte aviser, Daily Mirror og Daily Express, forskellige politiske positioner. Projektet foretager en diskursanalyse ud fra en model, der kombinerer Faircloughs kritiske diskursanalyse og Laclau og Mouffes poststrukturalistiske diskursteori og som ønsker at undersøge, hvorledes konkurrerende diskurser kan være med til at afspejle forskellige virkelighedsopfattelser. I analysen tages der udgangspunkt i to nedslag centreret omkring Præsident Nassers nationalisering af kanalen og perioden fra invasionen af Egypten frem til våbenhvilen otte dage efter. Igennem analysen blev det blandt andet tydeligt, at det britiske samfund var splittet i to fløje. Denne interne kamp om at bestemme Storbritanniens nationale kurs, karambolerede med Nassers politiske intention om at genskabe en egyptisk nationalistisk identitet.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date21 Jun 2013

Keywords

  • Suezkrisen
  • Medier i konflikt
  • britiske medier
  • Diskursanalyse