Matematisk modellering i gymnasiet: Mathematical modelling at upper secondary level

Lau Borch & Sofie Brix

Student thesis: Termpaper

Abstract

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan en matematisk modelleringsproces forløber i gymnasiet, og om eleverne, som gruppe, er i stand til at tilegne sig en modelleringskompetence igennem et modelleringsforløb. Undersøgelsen laves ved et casestudie, der analyseres på baggrund af et begrebsapparat. Begrebsapparatet bygger på en idealiseret modelleringsstruktur opdelt i seks delprocesser: problematisering, systematisering, matematisering, matematisk analyse, tolkning og vurdering af resultater og vurdering af modellens validitet. Hver af disse processer knytter sig til en tilsvarende delkompetence. Vi fandt ud af, at modelleringsforløbet er en dynamisk proces, hvor de enkelte delprocesser påvirker hinanden. Hvis en delproces udelades, har det konsekvenser for de efterfølgende delprocesser i modelleringsforløbet og for opnåelsen af de tilhørende delkompetencer. Vi konkluderer, at eleverne ikke opnår den fulde modelleringskompetence, men at opnåelsen af denne er en længere og mere kompliceret læringsproces.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsStine Timmermann

Keywords

  • Modelleringskompetence
  • Matematisk modellering