Matematik i samarbejde med andre fag i gymnasiet - eksemplificeret ved samarbejde med sysik

Dan Eriksen & Knud Krogsgaard Jensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Rapporten tager udgangspunkt i Realistic Mathematics Education (RME), som er en alter-nativ måde at undervise på i matematik, der er grundlagt af hollænderen Hans Freudenthal. I rapporten er idegrundlaget bag RME beskrevet og to undervisningsforløb er udviklet med udgangspunkt i teorien. Endvidere er amerikaneren Robert J Sternbergs beskrivelse af hvorledes forskellige men-nesker løser opgaver gennemgået. Med udgangspunkt i Sternbergs tænkestile, giver rap-porten nogle bud på hvorledes samarbejde mellem matematik og fysik, åbner mulighed for at tilrettelægge undervisningen således, at så mange elever som muligt får glæde af under-visningen.

EducationsMathematic, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006

Keywords

  • Matematik kompetence
  • tænkestile
  • Realistic Mathematics Education