Maskuliniteter og vold: Et kritisk blik på kulturelle konstruktioner

Kicki Louise Meyer & Katrine Duus Nielsen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Diskursanalyse af interview med voldsudøvende mænd, krisecenterfrivillige samt behandlere af voldsudøvende mænd.

EducationsCultural Encounter, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2006
SupervisorsKirsten Hvenegård-Lassen

Keywords

  • socialkonstruktionisme
  • vold
  • maskulinitet
  • mænds vold mod kvinder