Markedsgørelsen af faglig organisering

Anna Sørine Bukh Petersen, Alexander Weng Petersen, Anders Pilmark, Rasmus Thorup Jensen, Sebastian Jon Holmen, Sara Clausen & Cecilie Uldall Jensen

Student thesis: Project on Graduate Program

Abstract

Ved VK-regeringens tiltrædelse i 2001 var forskellige politiske tiltag med til at fremme en markedsgørelse af den faglige organisering i Danmark. Den traditionelle fagbevægelse har længe oplevet tilbagegang i medlemstallet, hvilket kun er blevet forstærket gennem 00’erne. Dette gør sig særligt gældende for fagforeningen 3F. Hos fagforeninger udenfor hovedforbundene, som Krifa, har der derimod længe været en stigning i medlemstallet, og som tilsvarende er blevet forstærket i samme periode. Denne antologi undersøger udviklingsbetingelser for den faglige organisering, hvordan de sætter sig igennem hos 3F, Krifa og deres medlemmer, for at diskutere fagbevægelsens fremtidige rolle og muligheder. Empirien udgøres dels af eksisterende forskningslitteratur samt af interviews med repræsentanter og medlemmer i 3F og Krifa. Håbet er, at antologien kan bidrage til at belyse forandringer af faglig organisering i Danmark.

EducationsWorking Life Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2016
SupervisorsAgnete Meldgaard Hansen