Made in Cambodia

Nana Josias, Maja Holmqvist, Annica Bjørnlund Maharaj, Tea Holmgaard Christensen, Christian Schou Petersen & Johanne Kure

Student thesis: Termpaper

Abstract

Nærværende projekt bekender sig til den kritisk realistiske retning for, at klarlægge de udfordringer outsourcing skaber for den sociale bæredygtighed i Cambodja. Formålet med projektet er at klarlægge bagvedliggende mekanismer, der påvirker outsourcing og endvidere har betydning for den sociale bæredygtighed for tekstilarbejderne i Cambodja. Projektets problemformulering lyder: ”Hvorfor skaber outsourcing udfordringer for den sociale bæredygtighed for tekstilarbejderne i Cambodja?”. Projektet tager udgangspunkt i økonomen Paul Krugman, afhængighedsteoretikeren Samir Amin, projektets egen definition af social bæredygtighed samt empiri, der hovedsageligt bygger på kvalitativt materiale. Projektet indeholder en analyse og diskussion af nogle af de mulige mekanismer, der ligger bag outsourcing og konkluderer, at det er virksomhedens ansvar, global arbejdsdeling samt interdependens, der er konstituerende for outsourcings påvirkning på den sociale bæredygtighed i Cambodja.//This study adheres to the critical realistic direction in order to identify the challenges outsourcing creates for social sustainability in Cambodia. The paper aims to clarify the underlying mechanisms that affect outsourcing and also have an impact on the social sustainability of garment workers in Cambodia. The study’s main question of research is: “Why does outsourcing create challenges for the social sustainability of the garment workers in Cambodia?”. The paper is based on the economist Paul Krugman, the dependency theorist Samir Amin, the study’s own definition of social sustainability, and empirical data, which is mainly based on qualitative material. The paper contains an analysis and discussion of some of the potential mechanisms that constitutes outsourcing and concludes that the company's responsibility, the global division of labor and interdependence, are among the mechanisms that affects outsourcing and thereby social sustainability of the garment workers in Cambodia.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date20 Dec 2012

Keywords

  • Social bæredygtighed
  • Outsourcing
  • Cambodja
  • Tekstilindustri