M WARD PROJECT: Et studie af udviklingsarbejdet i M Ward slummen i Mumbai

Pelle Wegeberg, Peter Kærgaard Andersen & Lasse E. L. Mouritzen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt tager udgangpunkt i universitet TISS’ ambition om at skabe et paradigmeskift i den ulige urbane udvikling af M-Ward i Mumbai, ved at etablere nye platforme i udviklingen søges der at skabe en planlægning, hvor slumbeboere stemme og krav bliver hørt. På baggrund af et kvalitativ feltarbejde, vil projektet undersøge de politiske og socioøkonomiske strukturer, der konstituer en kompleks urban planlægning og hvor slumbeboere står udenfor reel indlydelse.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date19 Jun 2012
SupervisorsEbbe Prag

Keywords

  • Udvikling, slum
  • Mumbai