Kunstsejlads

Danny Dandanell, Rikke Stilling Krogh, Kitt Rømer Gravesen, Signe Hye Mouritzen, de Silva, Anna Victorine & Luise Fredløv

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt tager udgangspunkt i de udfordringer, der ligger i planlægningen af en event i byrummet, som en del af et formuleret koncept, Kulturens Motionsdag. Fremgangsmåden tager udgangspunkt i udviklingen af konceptet, ”Kunstsejlads”, og i de fire planlægningsprocesser; opstart, planlægning, gennemførelse og afslut- ning. Vi påviser, at der er udfordringer i at blive underlagt et formuleret koncept og at planlægning og en velfunderet rollefordeling er væsentlig for et samarbejde, både internt og eksternt. Endvidere fastslår vi, at det, ved samarbejdet med frivillige, er essentielt at motivere til deltagelse og at æstetik er et element, der kan bidrage til at understrege en events koncept.

EducationsPerformance-design, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date31 May 2012
SupervisorsKarin Elisabeth Gottlieb

Keywords

  • Sejlads
  • Performance
  • Frivillige
  • byrum