Kun for forrykte

Patrick Mc Laughlin, Mathias Graff, Søren Nørbjerg & Viola Frøjk

Student thesis: Termpaper

Abstract

Abstract Denne opgave indeholder en litterær analyse af romanen Steppeulven, med udgangspunkt i hovedpersonen Harry Hallers personlighedsudvikling, med inddragelse af Jungs psykoanalyse og Nietzsches teorier om personlighedsudvikling. Vi har benyttet os af en hermeneutisk metode til arbejdet. Vi mener at romanens forfatter Hermann Hesse, har haft disse teorier i tankerne under udarbejdelsen af romanen. Vi konkluderer at Harry Haller i løbet af romanens forløb overskrider de fleste af sine psykologiske grænser, og derved er kommet tættere på at blive et af Nietzsches overmennesker.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date24 May 2012
SupervisorsFlemming Finn Hansen

Keywords

  • Nietzsche
  • subjektivitet
  • jung
  • psykoanalytisk læsning
  • steppeulven
  • hermann hesse