Krise på sociale medier

Sigrid Vibe Djernæs

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet undersøger, hvordan sociale medier påvirker krisekommunikation. Med udgangspunkt i casen Telenor, hvor en post på Telenors Facebook-side genererede ca. 5.500 kommentarer og ca. 32.000 likes, bliver der set på, hvilke faktorer ved sociale medier, der kan påvirke virksomhedens krisekommunikation. Her bliver det dialogiske aspekt og magtforholdet mellem bruger og virksomhed inddraget. Hvilke udfordringer giver krisekommunikation på sociale medier set i forhold til traditionelle krisekommunikations teorier? Hvordan teorierne ser ud i et socialkonstruktivistisk perspektiv. Hvordan frames krisen? Hvilke aktører lykkes det at frame sagen på en måde, så det vækker mediernes opmærksomhed?

EducationsCommunication Studies, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date22 Jan 2013
SupervisorsNicolaas T.O. Mouton

Keywords

  • Krisekommunikation
  • sociale medier
  • framing
  • socialkonstruktivistisk tilgang til kriser
  • Facebook