Konkurrencestatens Embedsværk

Johan Theil Nielsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Undersøgelsen søger ved hjælp af konkurrencestatsbeskrivelsen, at forklare det nuværende embedsværks rolle i centraladministrationen. Via rationalerne fra institutionel teori og med Ove Kaj Pedersens konkurrencestatsparadigme undersøges det hvorvidt embedsværket i dag er mere "politiseret" end tidligere, om de tilsyneladende skiftende roller skyldes de uformelle rammer for forvaltningens virke, og om konkurrencestatens rolle kan bidrage med en ny forståelse af embedsværkets nutidige rolle. Således når undersøgelsen frem til, at konkurrencestatens økonomiske rationaler og de deraf afledte reformer af den offentlige sektor har banet vejen for, at embedsværket har kunnet indtage en ny rolle, ved at lægge afstand til de bureaukratiske normer. Derudover peger konkurrencestatens omskabelse af de politiske processer imod, at regeringer i dag er langt mere afhængige af et politisk beskaffent embedsværk. Således synes konkurrencestaten at have banet vejen for, og nødvendiggjort det politiserede embedsværk.

EducationsAdministration, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date18 Jan 2015
SupervisorsTorben Bech Dyrberg

Keywords

  • Embedsværk, Embedsmænd, Konkurrencestaten, økonomisme, styring, roller, institutionel teori