Kondens på energiruder: Condensation on LowE glass

Anders Sommer Christensen & Lau Borch

Student thesis: Termpaper

Abstract

Rapporten undersøger, analyserer og kortlægger udvendig kondensdannelse på energiruder. Et EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne fra 2002 kræver, at bebyggelser benytter mindre energi pr. m^2 pr. år. I den forbindelse forventes det, at der med udviklingen af nye energiruder opstår en risiko for kondens på den udvendige side af ruden, til irritation for forbrugeren. For at undersøge dette har vi udarbejdet en matematisk model, der bestemmer mængden af kondens hver time i ét år. Modellen baseres på en række input omkring vejrforhold, samt rudens type og placering. Ved at ændre på modelparametre kan vi teste forskellige situationer og analysere forskellige parametrenes betydning for kondensdannelsen på ruden. Modellen viser ligeledes, i hvilken grad udvendig kondensdannelse er et reelt problem for forbrugerne af nutidens energivinduer. Konklusionen er, at der opstår et problem med udvendig kondens på ruder ved lave U-værdier. Dette sker, når luftfugtigheden er høj, og rudens temperatur samtidig er lav grundet den store udstråling til himlen og den mindskede varmestrøm fra huset.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006
SupervisorsErik W. Thulstrup

Keywords

 • Kondensering
 • LowE glass
 • Konvektion
 • Pilkington
 • Konduktion
 • Varmestråling
 • Kondens
 • U-værdi
 • Varmestrøm
 • Varmebalance
 • Energiruder
 • Model
 • Matlab