Kommunikationen mellem EU og Borgerne - ud fra Habermas' teori om den kommunikative handlen

Line Bechmann, Morten Skinnes, Nanna Kokholm-Erichsen, Rikke Hartmann Nielsen & Tobias M. V. Christensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Abstrakt Dette projekt omhandler kommunikationsproblemerne i Den Europæiske Union. Overordnet belyser rapporten, hvilke problemer og løsninger vores empiri omtaler om netop de kommunikative problemer mellem EU og borgerne. Efterfølgende har vi vurderet, hvorledes Jürgen Habermas´ kriterier for en vellykket kommunikation kan belyse og understøtte de problemer og løsninger til kommunikationsproblemerne som vores empiri foreslår. Til sidst diskuterer vi de vigtigste problemer og uddyber divergenser og konvergenser i vores empiri. Efter denne omfattende bearbejdelse af EU institutionernes kommunikationsproblemer med borgerne, kan vi konkludere at løsningsforslagene muligvis vil gøre en forskel, men at de ikke kan lykkes ud fra Habermas’ kriterier.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006

Keywords

  • EU
  • Den kommunikative handlen
  • Habermas
  • Kommunikation
  • Plan D
  • Hvidbogen