Kina i FN's fredsbevarende missioner

Daniel Atli Larsen, Monique Verdier Rasmussen, Alexander Østergaard, Daniel Helø & Rigmor Bröking Nielsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Efter Kinas optagelse i FN er der sket et kursskifte i Kinas udenrigspolitik. Gennem de sidste ti år har Kina intensiveret sin deltagelse i FN’s fredsbevarende missioner (UNPKOs) markant, og trodser derved sit ellers grundlæggende princip om ikke at blande sig i andre staters interne anliggender. Dette projekt vil, på baggrund af en analyse, finde frem til hvilke motiver Kina har for at deltage i FN’s fredsbevarende styrker i Afrika syd for Sahara og endvidere undersøge, hvorvidt Kinas internationale magtposition har ændret sig efter intensiveringen af deres deltagelse i UNPKOs. Projektet vil først redegøre for relevante dele af Kinas historie og udenrigspolitik, og dernæst anvende udvalgte IP-teorier til at analysere Kinas motiver for at deltage i UNPKOs. På baggrund af redegørelsen og analysen vil projektet diskutere og vurdere, om der er sket en ændring i Kinas internationale magtposition. Til slut konkluderes, det at Kinas deltagelse i UNPKOs samlet set øger deres internationale magtposition.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date21 Dec 2011
SupervisorsSanne Lehmann

Keywords

  • Kina
  • FN
  • Fredsbevarende missioner
  • Det internationale system