Kamilles egenskaber som et dermatologisk produkt: The quality of Chamomile as a dermatological product

Andreas Skovgård Jacobsen, Maiken Nielsen & Simone Danty Rügge

Student thesis: Termpaper

Abstract

Gennem de seneste år er efterspørgslen af dermatologiske urte- og planteprodukter ste-get, heriblandt også produkter, der indeholder kamille. Dette review beskriver kamilles dermatologiske effekter og undersøger ved hjælp af en systematisk litteratursøgning, hvilken dokumentation der ligger bag kamilles påståede dermatologiske effekt. Der er ikke fundet nogen dokumentation for, at kamille har en beskyttende indvirkning på hu-den i forbindelse med stråling. Ligeledes var det heller ikke muligt at bekræfte, hvilken antibakteriel effekt kamille har, da der er stor uenighed på dette punkt i litteraturen. Endvidere var det ikke muligt at finde endegyldig dokumentation for, at kamille hver-ken besidder sårhelende egenskaber eller evnen til at behandle atopisk dermatitis i men-nesker, på trods af at det er tilfældet in vivo i mus og rotter. Vi har ingen beviser fundet på, at kamille kan have anti-inflammatoriske og anti-pruritiske effekter på mennesker, men både in vivo i mus og rotter og in vitro har kamille vist at have gode anti-inflammatoriske egenskaber, og kamilles anti-pruritiske effekt er også veldokumenteret in vivo i mus.

EducationsPharmaceutical Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date25 May 2010
SupervisorsGregor Jemec & Ole Vang

Keywords

  • kamille
  • dermatologi