»Isornartorsiorpisi?« - En undersøgelse af omfanget af kritisk journalistik i den landsdækkende grønlandske presse

Maria Albøg Jespersen

Student thesis: Master thesis

Abstract

Nærværende speciale beskæftiger sig med journalistikkens rolle i Grønland, hvor antallet af medier er få, og hvor den journalistiske praksis er udfordret på en lang række parametre, bl.a. i forhold til at bedrive kritisk journalistik. Med udgangspunkt i personer med tilknytning til den grønlandske mediebranche afdækkes idealet for kritisk journalistik i Grønland. Derudover undersøges det, i hvilket omfang den landsdækkende grønlandske presse lever op til dette ideal i praksis. Specialets grønlandske titel "Isornartorsiorpisi?", som oversat til dansk betyder "Er I kritiske", er adresseret til den grønlandske journaliststand. Udover omfanget af kritisk journalistik i Grønland undersøges endvidere graden af bias i den grønlandske mediedækning.

EducationsJournalism, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date28 Jun 2016
SupervisorsNaimah Hussain

Keywords

 • Grønland
 • Jürgen Habermas
 • Atuagagdliutit/Grønlandsposten
 • Kalaallit Nunaata Radioa
 • Bias
 • Medier
 • Journalistikkens udfordringer i små samfund
 • Sermitsiaq
 • Demokratiteori
 • Kritisk journalistik
 • Robert A. Dahl
 • Journalistiske idealer