Irak-løgnen og den manipulerede dagsorden

Martin Rubini Holmsgaard Håkan, Sarah Maria Friis Sharif, Jesper Frandsen & Jeppe Kabell

Student thesis: Termpaper

Abstract

Da Danmark i 2003 valgte at gå i krig med Irak sammen med USA, blev der, for at understøtte et krigsgrundlag baseret på indførsel af demokrati i Irak, fremført sikre efterretninger om, at Saddam Hussein besad masseødelæggelsesvåben. Disse efterretninger har siden hen vist sig at være direkte forkerte. På trods af, at krigen var ulovlig i henhold til FN og endvidere har haft store menneskelige konsekvenser for den irakiske civilbefolkning, har den danske debat vedrørende Irak-krigens grundlag været mangelfuld. Dette projekt vil fokusere på følgende årsagssammenhænge; om dette skyldes en demokratisk passiv befolkning, om medierne har haft et tilstrækkeligt fokus på temaet, eller om politikkerne, herunder den siddende regering, har haft held med at styre dagsordenen og dermed tilsløret problemstillingen.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date15 Jan 2008
SupervisorsAage Hans

Keywords

 • nyhedsformidling
 • aktivisme
 • stig hjarvard
 • formidling
 • fn
 • deltagelse
 • dagsordensættende
 • anthony giddens
 • demokrati
 • massen
 • offentlig meningsdannelse
 • medieforbrug
 • jürgen habermas
 • journalistik
 • bo elkjær
 • anders fogh rasmussen
 • borgerlig offentlighed
 • danmark
 • kommunikativ handlen
 • senmodernitet
 • komsumersamfundet
 • målrationalitet
 • annemette hommel
 • medier
 • frank grevil
 • valget 2005
 • krig
 • krigsgrundlag
 • irak-krigen
 • max weber
 • Hans-Georg Gadamer