Integreret affaldshåndtering : miljøhensyn og markedsinteresser : med eksempler på håndtering af elektronikaffald i Danmark og Tyskland

Bernhard Brackhahn

Student thesis: Master thesis

Abstract

Integreret affaldshåndtering er et plusord i diskussionen om miljømæssig og økonomisk effektiv affaldshåndtering. Affaldshåndteringen forsøges iværksat som et sæt af sammenhængende aktiviteter inden for et integreret affaldssystem. Konceptet om et integreret affaldssystem bygger overvejende på miljømæssige, tekniske og økonomiske kriterier. Der mangler imidlertid kriterier der kan sikre implementeringen af et integreret affaldssystem. Forfatteren forsøger derfor at udvide konceptet med kriterier for implementering, idet han undersøger den institutionelle kontekst. Han fokuserer således på reguleringer, organisationsstrukturer og aktører med deres interesser og kompetencer og undersøger hvordan disse institutionelle faktorer påvirker affaldshåndteringen. Forfatteren anser i denne sammenhæng reguleringsmæssige kriterier som afgørende for implementeringen af et integreret affaldssystem. Det konkrete udgangspunkt for undersøgelsen er affaldssystemerne i Danmark og Tyskland. Problemstillingen belyses nærmere ved en sammenligning af håndteringen af elektronikaffald i Københavns og Hannover kommuner. Undersøgelsen fører frem til udsagn om hvilke muligheder og begrænsninger for integreret affaldshåndtering der findes i den institutionelle kontekst i Danmark og Tyskland. Denne rapport er en specialeafhandling udarbejdet ved Institut for miljø, teknologi og samfund, Roskilde Universitetscenter. I bedømmelsen fremhæves det at ”specialet indeholder en meget grundig gennemgang af affaldshåndteringsproblematikken, generelt såvel som specifikt for elektronikaffald. Forfatteren har tydeligvis stor indsigt i emnet. Dette gør også at analysen af og konklusionerne om de centrale forskelle mellem det danske og det tyske affaldshåndteringssystem virker overbevisende. Den komparative tilgang (…) bidrager i høj grad til at belyse fordele og ulemper ved det enkelte lands affaldshåndteringssystem. Specialet er velskrevet.” Specialet indeholder et glosar over centrale tyske begreber vedrørende affaldshåndtering og affaldsregulering.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Aug 2001
Number of pages155
SupervisorsBente Kjærgård