Implementering af Læringsmålstyret Undervisning: En Foucault inspireret undersøgelse af tilblivelsesmulighederne for de professionelle

Kezia Camilla Bidstrup

Student thesis: Project on Graduate Program

Abstract

I praktikrapporten undersøges styringsrationalet Læringsmålstyret Undervisning. Der fokuseres på subjekternes tilblivelsesproces i arbejdet med denne didaktiske ramme. Hvilke positioner tilbydes subjekterne i Læringsmålstyret Undervisning?
Rapportens afsæt er, at sandheden om virkeligheden må afskrives og søgt forstået gennem diskurser. De professionelles tilblivelsesmuligheder forhandles frem inden for den ramme, der muliggøres af de herskende selvfølgeligheder på mit praktiksted.

EducationsSocial Interventionsstudies, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2016
Number of pages25
SupervisorsRebecca Savery Trojaborg