Identitetsdannelse gennem dannelsesrejse

Ann-Kathrine Fey-Hansen, Ida Emilie So Jung Krarup, Michael Reinholt Hebor, Lene Dalsgaard Thomsen, Elisabeth Cecilie Munck & Randi Sofienfryd

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet undersøger subjektets identitetsdannelse og specifikt hvordan identiteten udvikles gennem en dannelsesrejse. Der tages udgangspunkt i det amerikanske værk ”Into the Wild” af Jon Krakauer. Projektrapporten er gennemarbejdet ved hjælp af 2 hermeneutiske metoder. Værket benyttes på to måder; psykologisk og sociologisk, hvor vi undersøger hovedpersonen Chris McCandless samt en litterær analyse, hvor fokus lægges på de relevante genrer. Vi har kunnet konkludere, at McCandless er et særligt tilfælde, men at man stadig kan analysere hans bevæggrunde for hans rejse. Ifølge Freud lider McCandless af undertrykt seksualitet, hvor Erikson mener, at det grunder i hans udvikling af en negativ identitet. Endelig kan man ifølge Durkheim forklare det med en manglende integration i samfundet. Herved kan man betragte McCandless som et eksempel på en generel human reaktion.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date15 Dec 2010

Keywords

  • Identitet
  • Dannelsesrejse
  • Jon Krakauer