Hvorledes kan spiseforstyrrelse opfattes i et sociokulturelt perspektiv?

John Kurt Nielsen

Student thesis: Termpaper

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date21 Jun 2007
SupervisorsMarian Nielsen