Hvilke faktorer fremmer og hæmmer etableringen af socialøkonomiske virksomheder, når sociale entreprenører vil skabe beskæftigelse for socialt udsatte? Belyst gennem tre sociale entreprenørers erfaringer og med fokus på samspillet mellem entreprenøren, sagen, organisationen og den samfundsmæssige kontekst

Mai-Britt Syberg Mortensen, Karen Dorete Dandanell & Helge Bech

Student thesis: Master programme paper

Educations, (Master) Master
LanguageDanish
Publication date29 May 2016