Hvad med resterne? En undersøgelse af barrierer og muligheder for at udnytte post-consumer tekstil mere bæredygtigt

Signe Gerdøe-Kristensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Med inspiration fra min praktikperiode i NIRAS’s task force for Grønne Industrisymbioser undersøger dette projekt potentialet for at udnytte tekstile restfraktioner i Danmark mere bæredygtigt. Der benyttes en interessentanalyse til at screene feltet, og de mest relevante aktører udpeges. Med afsæt i kaskadeteoriens principper for ressourceudnyttelse analyseres forskellige udnyttelsesmetoder. Udvalgte principper fra konceptet cradle to cradle bidrager til en diskussion af barrierer og muligheder, og særligt omkring udfordringen med blandingstekstiler som monstrøse hybrider. Det konkluderes, at aktører i designfasen har en afgørende rolle, hvorfor en udvikling her er central. Endvidere sluttes, at politiske strategier bør tilføjes målsætninger, så relevante aktører har et konkret mål at sigte efter.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date21 Aug 2015
SupervisorsRikke Lybæk

Keywords

  • Affald
  • Blandingstekstiler
  • Bæredygtig
  • Interessentanalyse
  • Genanvendelse
  • Lukket kredsløb
  • Kaskadeteori
  • Ressourceknaphed
  • Tekstiler
  • Cradle to cradle