Hus eller husvogn? Nomadekulturen kontra det fastboende samfund. Et litteraturstudie

Lasse Winter, Søren Rhein-Knudsen, Bjørn Fibiger-Jensen & Toke Gelardi Rønsholdt

Student thesis: Termpaper

Abstract

Denne opgave omhandler forholdet mellem det fastboende samfund og nomadekulturen, med udgangspunkt i romaerne. Ved at undersøge faglitteraturen på området skildrer vi de gennemgående tendenser, der i denne litteratur fremhæves, i form af problematikker der opstår i mødet mellem disse to kulturer. Med udgangspunkt i Edward Saids 'from Orientalism' (1996), belyses dernæst, hvordan og hvorledes nomadekulturen beskrives ud fra en vestlig diskurs, der tager udgangspunkt i normer og værdier der er gældende i det fastboende samfund. Ud fra en analyse af de gennemgående tendenser i faglitteraturen, skitserer vi, hvordan vidensproduktionen (og reproduktionen) på dette felt tager udgangspunkt i forskellen på 'dem' og 'os', og de bagvedliggende magtforhold der heri gør sig gældende.

EducationsGeography, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date17 Jan 2012
SupervisorsKeld Buciek

Keywords

  • nomadekultur
  • stereotyper
  • roma
  • mobilitet
  • sigøjner
  • orientalisme
  • hjem
  • fastboende samfund