Human Resource Management - et kritisk perspektiv

Ulrik Keller, Dan Andersen, Sander Schwartz, Marie Bauchy, Jesper Vang Larsen & Andreas Binderup Thomsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

#Rapportens formål er at undersøge ideologien bag Human Resource Management (HRM), og hvordan implementeringen og praktiseringen af HRM kan medføre negative psykologiske konsekvenser for medarbejderne. På baggrund af udvalgte karakteristika ved HRM diskuteres og vurderes hvilke potentielle psykologiske konsekvenser, der kan være forbundet med brugen af HRM. Fordi rapporten behandler udvalgte karakteristika ved HRM, udtaler den sig ikke om hvilke andre karakteristika og deraf følgende problematikker, som også kan være forbundet hermed. For at forstå og forklare relationen mellem specifikke HRM-tiltag og medarbejderens psykologiske tilstand inddrages dele af den franske filosof Michel Foucaults tanker om magt, viden og subjektivering. Psykologiske teorier om stress, hjælpeløse og mestringsorienterede personlighedstyper inddrages for at forklare medarbejdernes potentielle, psykologiske reaktioner på disse specifikke HRM-tiltag.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2004
SupervisorsArne Poulsen

Keywords

  • Michel Foucault
  • Human Resource Management