Hubblelovens indflydelse på den kosmologiske konstants aktualitet: The Hubble laws influence on the cosmological constant

Kristina Hansen, Joanna Karolina Eriksen & Johan Claes Sidney Schönbeck

Student thesis: Termpaper

Abstract

I dette projekt beskrives og undersøges Hubblelovens rolle i forkastelsen samt den eventuelle genindførsel af Einsteins kosmologiske konstant. Vi anvender Thomas Kuhns videnskabsteori til analysen af forløbet med henblik på at opnå en større indsigt i videnskabens udvikling. Herefter følger en diskussion af Hubblelovens indflydelse på den kosmologiske konstant, videnskabsteoriens evne til at forklare forløbet fyldestgørende, samt problematikker vi, på baggrund af teorien og analysen, finder relevante. Konklusionen er, at Hubblelovens rolle har været afgørende for den kosmologiske konstant, i den forstand at den umiddelbart har ført til forkastelsen, og at arbejdet med bestemmelsen af Hubbleparameteren kan siges at have forårsaget dens eventuelle genindførsel. Kuhns videnskabsteori finder vi til en vis grad dækkende til redegørelsen for de afgørende elementer i udviklingen.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Natural Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2006

Keywords

  • Einstein
  • Kuhn
  • videnskabsteori
  • Paradigme
  • Kosmologisk konstant
  • univers
  • kosmologi
  • Hubbleloven