HNF-4α & CAPN10: Kontrollerer HNF-4α udtrykket af CAPN10 i bugspytkirtlens β-celler?

Jvaria Afzal, Derya Carkaci, Betül Cinar, Katja Sander Jensen & Louise Dannemann Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Ny forskning har vist, at der på 3’ enden af CAPN10 findes mulige bindingssites for den diabetes-associerede transskriptionsfaktor HNF-4α. I projektet undersøges HNF-4α’s mulige funktion som transskriptionsfaktor for CAPN10 transskriptionen. Der udføres forsøg, hvori der indgår kloning af bindingssites for HNF-4α i pGL4.23 plasmid, transformation, transfektion og et luciferase assay, hvor aktiviteten af transskriptionen af reportergenet måles i INS-1E. Idet der er fundet to mulige bindingssites til CAPN10, måles der på følgende prøver; pGL4.23, BS1, BS2, BS1+2, hvor nogle af prøverne er tilsat varierende koncentrationer af HNF-4α. Ud fra resultaterne har det vist sig, at pGL4.23 indeholder kryptiske bindingssites for HNF-4α. Desuden er de rigtige primere for amplificeringen af BS1+2 ikke anvendt. Vi kan derfor ikke konkludere, hvorvidt HNF-4α regulerer udtrykket af CAPN10. Det kan dog påvises, at HNF-4α binder og aktiverer transskriptionen af reportergenet.

EducationsMolecular Biology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date18 Jan 2010
SupervisorsLouise Torp Dalgaard

Keywords

  • HNF-4α
  • CAPN10