Grønne tage i Fuglekvarteret - Påvirkning af socioteknisk udvikling gennem offentlig forvaltning

Ann-Sofie Hultquist Hansen, Rodney Franklin Cottrell & Emil Kjartan Jacobsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dansk: Områdefornyelse Fuglekvarteret i Københavns Kommune har et mål om at skabe 5.000 m2 grønne tage inden planperiodens udløb i 2018. Rapporten undersøger bud på, hvor og hvordan tagene bedst kan realiseres, og udpeger velegnede arealer. Der ses i rapporten nærmere på syv udvalgte tage, der tilsammen udgør omkring 13.000 m2, hvilket der er analyseret frem til ud fra fysiske betingelser om hældning, bæreevne og alder på taget. Rapporten ser på, hvilke forvaltningsformer offentlige instanser kan tage i brug for at støtte miljøvenlig udvikling hos borgere. Udvikling af flere grønne tage kan af Områdefornyelse Fuglekvarteret gøres gennem to overordnede forvaltningsformer: Governing by enabling og Self-governing. Rapporten konkluderer at Områdefornyelse Fuglekvarteret kan opnå deres mål inden planperiodens udløb, hvis de tidligt i planprocessen får opsøgt og informeret boligforeninger samt får udpeget hvilke tage, der snarligt skal renoveres renovation. English: Area Renewal Fuglekvarteret in The Municipality of Copenhagen has a goal of creating 5,000 m2 of green roof before the plan period ends in 2018. This report researches suggestions for where and how these roofs can best be realised, and points out suitable planting roof areas. The rapport looks closer at seven particular roofs, which together comprise some 13,000 m2, which are investigated further with regard to slope, bearing capacity and the age of the roof. The report looks at which forms of governance the public authorities can use in order to support environmentally friendly development among citizens. The development of more green roofs can be supported by Area Renewal Fuglekvarteret through two overriding forms of governance, Governing by enabling and Self-governing. The report concludes that Fuglekvarter Area Renewal can achieve their goals within the planning period if early in the planning process they seek out and inform residential associations, and identify which roofs soon need to be renovated.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date6 Jan 2013
SupervisorsØystein Leonardsen

Keywords

  • GIS
  • BBR
  • Områdefornyelse Fuglekvarteret
  • Forvaltningsformer
  • Grønne tage