Glostrup

Nanna Høyberg Pedersen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektet er et erindringshistorisk projekt, omhandlende Glostrups udvikling fra 1947-1960’erne. Projektet tager udgangspunkt i en række erindringer fundet i samarbejde med Glostrup lokalarkiv og forfatteren har derudover to interviewet to lokale borgere for at få belyst Glostrups borgeres holdning til denne udvikling. I perioden fra 1947-1960 fordoblede Glostrup sit indbyggertal. Glostrup havde mange visioner for fremtiden, hvoraf mange af dem lykkedes, men borgernes holdning er ikke udelukkende positiv. De grønne områder forsvandt langsomt og det landsbyagtige gik af Glostrup. Alligevel er ingen af kilderne direkte mod udviklingen og indrømmer, at den er nødvendig. Projektet tager sit teoretiske afsæt i Annette Warrings artikel i tidsskriftet Temp om erindringsforskning og har fundet inspiration i hendes udredning om Halbwach. På baggrund af hans definition af erindringssteder introduceres to fortolkninger af hans teori om erindringssteder; lokale erindringssteder og personlige erindringssteder.

EducationsHistory, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date20 Dec 2011

Keywords

  • Erindringshistorie
  • Glostrup