Global opvarmning og individets moralske forpligtelser

Christina Aagren Nielsen, Trille Hansen, Sofie Nielsen, Maja Stoll Overgaard & Michelle Steinmüller

Student thesis: Termpaper

Abstract

I dette projekt analyseres og evalueres argumenter for og imod individets moralske forpligtelser i forhold til den globale opvarmning, med udgangspunkt i Sinnott-Armstrongs artikel It's Not My Fault. Ved benyttelse af argumentationsanalyse vil der blive udarbejdet en kritisk diskussion af Sinnott-Armstrongs argumentation. I projektet redegøres for og fortolkes på Sinnott-Armstrongs kritik af udvalgte opstillede principper. Derudover benyttes Broomes og Maltais filosofiske overvejelser, samt egne refleksioner, til at kritisere og udfordre Sinnott-Armstrongs argumentation. Afslutningsvis sammenfattes det at Sinnott-Armstrongs argumentation er problematisk. Igennem de nye perspektiver og begrundelser peger projektet på at individet har en moralsk forpligtelse over for den globale opvarmning.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date11 Jan 2013
SupervisorsThomas Søbirk Petersen

Keywords

 • Grønne dyder
 • Argumentation
 • It's Not My Fault
 • Verdensborger
 • Walter Sinnott-Armstrong
 • Retfærdighed
 • Individ
 • Moral
 • Moralsk forpligtelser
 • Benzinsluger
 • Fairness
 • Etik
 • Global opvarmning
 • Klimabevidst
 • Moralske principper
 • John Broome
 • CO2-udslip
 • Alvorlige konsekvenser
 • Aaron Maltais