GetALife - A LIMITED LIVING IN AN UNLIMITED WORLD

Lasse Andersen Skou, Nørregaard Olesen, Maria Louise, Sofia Snorredottier Steen Gudmundsson & Tobias Bornakke Jørgensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Denne rapport, viser hvordan design af nye sociale medier, kan skabe bindeled imellem den virkelige og virtuelle verden. Igennem et større litteraturstudie og empirisk indsamlet data, udarbejdes et koncept, som kombinerer aktivitetskalender med emotionel og sociale virkemidler, efter ’less is more’ princippet. Det udarbejdede koncept danner efterfølgende grund for et iterativt designforløb. 3 forskelligt fokuserede prototyper udvikles, hvoraf den sidste afslutningsvis inddrages i en større test. Rapporten inddrager dimensionerne teknologiske systemer og artefakter, samt design og konstruktion. Dimensionen design og konstruktion fordi der er fokus på designprocesser såvel som designkonstruktion, dimensionen teknologisk systemer og artefakter igennem arbejdet med platforme som Joomla og Facebook connect. Rapporten konkluderer, at det er muligt at konstruere et socialt medie som motiverer individet til at deltage aktivt i ”den virkelige” verden.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Humanistisk-Technology, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date24 Jun 2009
SupervisorsKristin Due Hansen

Keywords

  • Design
  • Kulturkalender
  • Facebook connect
  • GetALife
  • AIM
  • Kultunaut