Fra Pligtvelfærdsstat til Rettighedsvelfærdsstat

Mette Specht Andersen & Martin Jensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Resumé: Projektet er skrevet med henblik på at give en historisk forståelse af den universelle, rettighedsbaserede velfærdsstats gennembrud. Dette vil blive gjort ved en historisk gennemgang af pligt- og rets ideologiernes vekselvirkning i perioden 1952-1964. De belyser hver deres indstilling til sociallovgivningen samt grænsen mellem individets og statens rolle. Vi tager udgangspunkt i folkepensionsreformen af 1956 hvis universalisme bryder med pligtvelfærdsstatens trangsbetingede værdighedsbestemmelser. Gennem et historisk studie af partiprogrammer, folketingsdebatter og socialreformer karakteriseres holdningsforskydningen fra en overvejende pligtoptik til en overvejende rettighedsoptik. Projektet er skrevet med blik for de virkningshistoriske konsekvenser og den forsatte vekselvirkning i dansk socialpolitik imellem pligt og ret. Abstract: The project is aiming at illuminating the historical context of which the universalistic welfare state based on civil rights, had its breakthrough. This will be clarified through a historical review on the interaction between the ideologies of obligation and rights in the span of 1952-1964. Each of the ideologies enlightens a stance towards social welfare as well as the line between the role of the individual and the state. Point of departure will be the reform of state pension of 1956, as its universalism breaks with the obligation welfare state conditioned by need. We wish to portray the shifting from the optic of obligation to the optic of rights through a historical study of party programs, parliament debates and social reforms. The project has been written with an eye on the consequences of the interaction between the two ideologies over time.

EducationsHistory, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date20 Dec 2011
SupervisorsHenrik Jensen

Keywords

  • Ret
  • pligt
  • samfund
  • velfærdsstat