Fra affald til bioethanol - forslag til alternativ udnyttelse og håndtering af affald til energiformål

Mai Gritt Jakobsen & Iben Langgaard

Student thesis: Master thesis

Abstract

Specialets overordnede emner er en undersøgelse af, hvilke potentialer og muligheder der er for produktion af bioethanol på basis af affald, og hvordan en sådan produktion kan integreres i det danske affaldssystem. Specialet første hoveddel omfatter en undersøgelse af rammebetingelserne for udbredelse af bioethanol, en redegørelse for produktionsteknologien bag bioethanol, og en vurdering af de økonomiske, miljømæssige og energimæssige konsekvenser af bioethanolproduktionen på basis af affald. Specialets anden del handler om, hvordan bioethanol-produktionen kan blive en del af det danske affaldssystem. Der arbejdes med to hovedscenarier (central og delcentral løsning). Endvidere belyses, hvordan en række organiske restprodukter kan nyttiggøres til bioethanolformål.

EducationsTekSam - Technological and Socio-Economic Planning, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2007
SupervisorsTyge Kjær & Rikke Lybæk

Keywords

  • Affald
  • Biobrændstof