Forestillingen om bostedet

Samal Matras Kristiansen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Et ekstremt og paradigmatisk casestudie, der undersøger en række lokale politikker og forandringsprocesser i en færøsk landkommune, der i løbet af det seneste årti – på linie med andre lignende landkommuner – har ændret karakter fra at være et bygdesamfund til at blive noget der minder om en forstad. Bygderne i hovedlandets landområder er blevet en del af et omfattende pendleropland, hvor færinger i tiltagende grad vælger at bosætte sig – bl.a. som følge af de eksploderende huspriser i byerne. Der er dog forskel på hvordan de forskellige kommuner vælger at tackle den nye rolle i samfundet som bosteder, hvor bygderne traditionelt har været koncentrerede omkring industriel produktion (især fisk). Især omkring formuleringen af proaktive og sammenhængende bosætningspolitikker volder de nye forudsætninger problemer, da kommunerne tit har meget primitive administrative forhold.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) GraduateGeography, (Bachelor/Graduate Programme) Graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsJohn Andersen & Jørgen Ole Bærenholdt

Keywords

 • Færøerne
 • Mainland
 • Locale
 • Stedsfølelse
 • Sted
 • Forestilling
 • Bygd
 • Refleksivitet
 • Bosætning
 • Offentlighed
 • Landkommune
 • Mobilitet
 • Lokalitet
 • Bosted