Fanget mellem to verdener

Sanni Nielsen, Stine Vork Rosenwein, Signe Linda Justesen, Lærke Nyvang Hansen, Maria Cæcilie Adamsen & Pernille Møller Ljungdalh

Student thesis: Termpaper

Abstract

Projektrapporten behandler problemstillingen: "Hvordan påvirkes afviste asylansøgere af opholdet på de danske asylcentre, og hvilken indvirkning har Danmarks "non-arrival" policy i forhold til dette?". Formålet med rapporten er, at give læseren et indblik i afviste asylansøgeres hverdag og sagsforløb og konsekvenser heraf. Videre undersøges Dansk Folkepartis diskurs samt deres indflydelse på udlændingeområdet. I det sociologiske afsnit, benyttes Axel Honneths anerkendelsesteori, til at analysere, i hvor høj grad anerkendelse kan opnås på asylcentrene. Samtidigt er begrebet klientgørelse benyttet til, at analysere hvorledes asylansøgere klientgøres af offentlige institutioner. Ud fra en politologisk vinkel anvendes en policy analyse til at belyse, Dansk Folkepartis indflydelse på lovgivningen. Samtidigt er der gjort brug af en diskursanalyse, til at undersøge hvorledes Dansk Folkepartis "non-arrival" policy kommer til udtryk. Resultatet viser, at de lange ophold på asylcentrene kan have store psykiske konsekvenser for de afviste asylansøgere. Derudover fremgår det, at Dansk Folkeparti har stor indflydelse på udlændingeområdet, hvor de sætter en diskurs, der i høj grad er med til at påvirke den danske befolknings syn på udlændinge.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date15 Jun 2011
SupervisorsEsben Holm Nielsen

Keywords

  • klientgørelse
  • afvist
  • anerkendelse
  • Asyl