Familien og Individet - Selvrealisering i Familien

Anette Leegaard Larsen & Rikke Christensen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Ud fra en socialpsykologisk tilgang undersøger projektet om individets behov for eller ønsker om selvrealisering står i modsætning til familien som fællesskab, eller om familien kan fungerer som arena for selvrealisering. Til dette inddrages teori af Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen og Dion Sommer, samt Hanne Themsen og Allan Westerling for at belyse familien som fællesskab i det radikalt moderne samfund og til at repræsentere familieforskningens syn på forholdet mellem individ og samfund. Derudover inddrages Svend Brinkmann, Jan Tønnesvang og Carsten René Jørgensen til at diskutere og definere begreber om selvrealisering. Det diskuteres, hvorvidt forestillingen om en modsætning mellem individ og fællesskab, som fremsættes i dele af familieforskningen, er holdbar, når mennesket opfattes som et grundlæggende socialt væsen, der udvikler sig, og derved realisere sig selv, i relationer til andre. Det ses gennem diskussionen, at familien i mange tilfælde kan fungere som en oplagt arena for selvrealisering. Til slut fremsættes et forslag om, at de problemer, der opstår i mange familier som følge af en individualiseringstendens i samfundet i stedet bør ses som konflikter i konkrete situationer mellem flere fællesskaber, som individet indgår i og er forpligtet i forhold til. ---------- From a social psychology point of view the report investigates whether the need or longing for self-realization of the individual is an opposition to the community of the family or the family can actually be an arena for self-realization. For this purpose theories are being drawn upon from Lars Dencik, Per Schultz Jørgensen and Dion Sommer as well as Hanne Themsen and Allan Westerling to create a picture of the family in the radical modernity and to represent the view of the individual and the community in the family sciences. Further more theories of Svend Brinkmann, Jan Tønnesvang og Carsten René Jørgensen are called upon to discuss and define ideas of self-realization. It is discussed whether the idea of the individual and the community as contradictory is reliable when human beings are seen as fundamentally social beings who develop and there by realize themselves in relation to others. Through this discussion it is shown that the family can be an arena for self-realization. Finally a suggestion is made that problems experienced by many families in the radical modernity as a result of a tendency of individualization should instead be seen as a conflict in particular situations between several community in which the individual takes part and is committed.

EducationsPsychology, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date8 Jun 2009
SupervisorsMarian Nielsen

Keywords

  • udvikling
  • fællesskab
  • Familie
  • Selvrealisering