Fair Trade. Er Fair Trade vejen til udvikling for marginaliserede bønder i Latinamerika?

Lene Christensen, Pia Pelle Juel Hansen, Line Smed, Rasmus Kjærhus Nørgaard, Tobias Kjelgaard Mortensen & Simon Ammentorp

Student thesis: Termpaper

Abstract

I projektet vil vi undersøge, hvorvidt Fair Trade for de marginaliserede bønder i Latinamerika er en ordning, der medvirker til en udvikling, som styrker handelspositionen i forhold til de industrialiserede lande. Der eksisterer to modstridende teorier om, hvordan ulandene kan styrke deres handelsposition i et kapitalistisk verdenssystem. Moderniseringsteoretikerne hævder på den ene side, at ulandenes vej til udvikling sker igennem forskellige faser, der skal ende i en egentlig industrialisering. Ulandene skal altså igennem frihandel søge at deltage på de gældende markedsvilkår. På den anden side argumenterer afhængighedsteoretikerne for, at ulandene først og fremmest må bryde med afhængigheden til ilandene, før de kan udvikles. På baggrund af en gennemgang af de gældende handelsstrukturer i dag, vil vi i projektet søge at placere Fair Trade som et kompromis imellem de to teorier.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date21 Jan 2009

Keywords

  • Latinamerika
  • Udviklingsværktøj
  • Fair Trade