Fahrenheit 9/11: Analyse af filmen og dens kritik

Christoffer Budtz, Jonas Bjørn Andreasen, Andreas Brink Laursen, Thomas Holmboe Bang & Akim Aalling Souray

Student thesis: Termpaper

Abstract

#Dansk Referat af Opgaven Vi starter rapporten med en historisk gennemgang af dokumentargenren. Vi laver herefter en dramaturgisk analyse af filmen Fahrenheit 9/11. Vi bruger hovedsageligt to teoretikere Carl Plantinga og Bill Nichols. Vi giver vi et resume af de to teoretikere, og viser, hvorledes de kan bruges på filmen. Vi slutter afsnittet med at sammenholde teorierne. Vi har udvalgt tre scener og analyserer dem ved hjælp af vores teorier. Herefter er der et afsnit om kritikken, hvor vi beskriver og diskuterer den i forhold til teorien og analysen af scenerne. Vi tager nu en diskussion af vore analyser. Til sidst i opgaven er der en konklusion, hvori vi samler de forskellige delkonklusioner fra afsnittene, og perspektiverer og konkluderer på projektet.

EducationsBasic - Bachelor Study Programme in Humanities, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005
SupervisorsJan Krag Jacobsen

Keywords

  • Fahrenheit 9/11
  • Dokumentarfilm