EUs økologimærkning - en socioteknisk systemteoretisk analyse

Lucy Gregersen, Ida Helene Andersen, Ane Kirstine Aare, Hannah Lou Harste & Line Hesselbæk Andersson

Student thesis: Termpaper

Abstract

EU’s økologimærkning I takt med det øgede fokus på miljø- og klimaproblemer, ses der en stigende efterspørgsel på økologiske varer. Det er derfor relevant at undersøge EUs strategi for udbredelse af økologi. Projektrapporten undersøger og diskuteres fordele og ulemper ved EUs fælles økologimærkningsordning ud fra Frank W. Geels’ teori om sociotekniske systemer. Hertil vurderes det om mærkning som politisk instrument er den optimale reguleringsform til at opnå størst mulig diffusion af økologi. Derefter analyseres EU som lovgiver, og det undersøges, hvilke strukturelle barriere i EU der har influeret på valget af reguleringsformen ud fra teori om multi-level governance. Afslutningsvis vurderes det hvorvidt EUs økologistrategi afspejler de belyste fordele og ulemper ved mærkning.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date21 Jun 2011
SupervisorsHans H. K. Sønderstrup-Andersen

Keywords

  • Økologi
  • Sociotekniske systemer
  • Geels