Et teoretisk blik på EU's sikkerhedsstrategi

Emil Koed Møller, Emil Friis-Jensen Jupin, Niels Jakob Lund Birn, Maria Margrethe Holsaae & Rune Nielsen

Student thesis: Termpaper

Abstract

Dette projekt har til formål at beskrive en del af det teoretiske genstandsfelt, der har med international politik at gøre, nærmere betegnet EU og forskellige opfattelser af mekanismerne bag de involverede aktørers handlen. Konkret betyder det at vi undersøger forskellige teoretiske retningers forklaringskraft i forhold til EU's sikkerhedsstrategi, altså hvordan teorierne ville bedømme den. Vores diskussion og analyse vil holde sig inden for rammerne af, hvordan aktører, af de valgte teoriretninger, bliver opfattet som henholdsvist lukkede og egennyttige eller gennemhullede og kommunikative.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date1 Jan 2005

Keywords

  • EU
  • Kommunikativ handlen
  • Sikkerhedspolitik