Ensomhed blandt unge

Flemming Hanghøj, Simon Boje Petersen, Ida Louise Andersen, Malte Harbou Thyssen & Aydemir Sevda

Student thesis: Termpaper

Abstract

Ensomhed figurerer alle vegne. Denne problematik besvarer denne opgave med udgangspunkt i ensomme unge. Hertil inddrager vi organisationen Ventilen, som forståelsesramme, i forsøget på at komme så tæt på den ellers mere eller mindre ukendte virkelighed som muligt. Med afsæt i begreber som tillid, selvidentitet, refleksivitet og social kapital, skildrer vi ensomhed som fænomen ved hjælp af bl.a. samfundstænkerne Pierre Bourdieu og Anthony Giddens. Det er ligeledes vores formål ud fra et samfundshistorisk perspektiv at stille ensomhedsproblematikken op for de nye samfundsændringer der er opstået i forbindelse hermed. Loneliness is everywhere. We are trying to focus on this problem, with a starting point in youngsters. We use the organisation called Ventilen to understand the more or less unknown reality for lonely youngsters. We will use terms as trust, self-identity, reflexivity and social capital, to describe the phenomenon known as loneliness. Pierre Bourdieu and Anthony Giddens are the theorists we use. It is our intension to describe the loneliness in a historical perspective, and look at the evolvement the society has overcome, to see if this new changes has given the problem more aspects.

EducationsBasic - Bachelor Study Program in Social Science, (Bachelor Programme) Basic
LanguageDanish
Publication date18 Dec 2008
SupervisorsPoul Wolffsen

Keywords

  • Social kapital
  • Postmodernisme
  • Tillid
  • Ventilen
  • Ensomhed
  • Muligheder
  • Relationer
  • Netværk
  • Giddens
  • Venner