En ny måde at søge politisk indflydelse? - Et studie af Det Radikale Venstres ny meter strategi

Iben Helqvist, Mark Philip Jacobsen, Maya Christiane Flensborg Jensen, Kasper Lykke Kirkelund Søndergaard & Morten Vestergaard

Student thesis: Termpaper

Abstract

I dette projekt undersøges det, om den strategi Det Radikale Venstre kalder Den ny meter, kan forstås som en ny måde at tænke politisk indflydelse og styring på, og om brugen af denne strategi kan ses som en udvidelse af de parlamentariske rammer, Det Radikale Venstre som parti traditionelt har ageret indenfor. Dette gøres gennem tre analysedele, hvor Foucaults governmentality-teori er det primære analyseredskab. For at få en forståelse for hvilken opfattelse de Radikale traditionelt har af sig selv, tager analysedel 1 udgangspunkt i en beskrivelse af det parlamentariske system og partiernes rolle i dette. Med afsæt i dette analyseres hvilke teknikker de Radikale traditionelt har brugt for at opnå politisk indflydelse, og hvorfor de har valgt at bruge disse. I analysedel 2 analyseres med udgangspunkt i interviews med 9 Radikale folketingspolitikere, hvilke teknikker strategien den ny meter indeholder. I analysedel 3 analyseres hvordan disse teknikker kan forstås, og hvorfor det er netop dem, de Radikale vælger at bruge, når de forsøger at opnå politisk indflydelse. Projektets konklusioner er, at de Radikale traditionelt har opfattet sig selv som et indflydelsesrigt parti på midten af dansk politik, og at dette op gennem tiden har været styrende for den måde, de har søgt politisk indflydelse. Derudover konkluderes, at de Radikale udvikler den ny meter som strategi, fordi de efter valget i 2001 ser sig selv sat uden for indflydelse på Christiansborg, og derfor ser sig nødsaget til at udvikle nye måder at forsøge at opnå politisk indflydelse. De teknikker som kommer til udtryk gennem den ny meter, er produkter af de opfattelser, de Radikale har af borgeren som et refleksivt individ, af sig selv som både lydhøre, meningsdannende og suveræne politikere samt det at deres demokratiopfattelse hælder mod den integrative, hvor dialog er i højsædet. Derfor får de Radikales styring karakter af styring af selvstyring, og en af deres væsentligste teknikker er skabelsen af Radikale ambassadører, der er personer, som ikke har nogen formel tilknytning til partiet, men som alligevel taler den Radikale sag. Dette ses som en ny måde at forsøge at trænge igennem med sine politiske budskaber. Derfor konkluderes, at der er delvist tale om en ny måde at forsøge at opnå politisk indflydelse samt, at det kan ses som en udvidelse af de institutionelle rammer, de Radikale traditionelt agerer indenfor.

Educations, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date1 Jun 2006

Keywords

  • governmentality
  • Det Radikale Venstre
  • styring
  • politikerroller
  • deliberativ
  • dansk parlamentarisme
  • integrativ
  • Foucault