En metaanalyse af effekten af en ændret arealanvendelse til oliepalmeplantager i Malaysia på jordfertilitetsparametrene: kulstof, nitrogen, pH, jorddensitet og elektrisk konduktivitet

Tina Jensen & Tina Rauff

Student thesis: Termpaper

Abstract

Jordfertiliteten ved en ændret arealanvendelse til oliepalmeplantager i Malaysia blev undersøgt ved hjælp af en systematisk litteraturgennemgang med flere efterfølgende metaanalyser og sub – metaanalyser., af typen random effekt model. Dette gav mulighed for at sammenfatte jordbundsundersøgelser i oliepalmeplantager i hele Malaysia, sådan at eventuelle effekter af plantagebruget kunne spores. Jordfertiliteten blev undersøgt på baggrund af jordens indhold af nitrogen (N) og kulstof (C), samt dets niveau af pH, elektrisk konduktivitet (EC) samt jorddensiteten. Når primær eller sekundær skov blev omlagt til oliepalmeplantager faldt totalt karbon niveauet med 40.44 % (P <0,00001), aktivt karbon niveauet med 144 mg/kg (P = 0,009)(35, 1 %), total nitrogen med 44,9 % (P = 0.002). Ligeledes blev der fundet en stigning i pH på 0,23 point (P= 0,02) og en stigning i jorddensiteten på 10,3 % (0,11g/cm3) (P = 0,06), Derudover skete der en delvis regenerering af karbonniveauet efter en årrække med oliepalmearealanvendelse (P = 0,02). Der blev ikke observeret nogen ændring i EC ved nogen af de testede senarier (P = 0,14).

EducationsGeography, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date3 Jun 2013
SupervisorsThomas Theis

Keywords

  • soilquality
  • Oilpalm