En legitim virksomhed? - Et casestudy af Banedanmark

Iben Bergen, Maia Eriksen, Marie-Louise Thøgersen & Martin Bitsch

Student thesis: Termpaper

Abstract

Denne projektrapport er et case-studie over, hvordan den danske statsejede virksomhed Banedanmark legitimerer sig overfor det omgivende samfund, samt forslag til hvordan de kan legitimere sig overfor en stadig mere bevidst omverden. Dette undersøges ved hjælp af et interview med kommunikationsafdelingen i Banedanmark, samt ved artikler, der holdes op mod stakeholderteori og teori om legitimitet. Projektrapportens konklusioner er, at samfundet stiller større krav til, at virksomheder legitimerer deres handlinger ud fra begrebet people, planet profit. Det vil sige med fokus på miljø og socialt ansvar udover det økonomisk perspektiv. Vi konkluderer desuden, at Banedanmark legitimerer sig rigtig godt overfor det omgivende samfund, men at de kunne overveje at blive synlige på sociale medier, der kan udgøre en potentiel trussel, da dette medie er svært at kontrollere og fordi relationen her udgøres af mange til mange-kommunikation.

EducationsEconomics and Business Administration, (Bachelor/Graduate Programme) Undergraduate or graduate
LanguageDanish
Publication date19 Jan 2012

Keywords

  • offentlig virksomhed
  • CSR
  • normative vektorer
  • legitimacy
  • Banedanmark
  • stakeholdere
  • statsejet virksomhed
  • legitimitet
  • samfundsansvar
  • krav og forventninger fra samfundet